CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui SIPOCA

Analiza SWOT

 

Factori interni - Puncte tari Factori interni - Puncte slabe 
 • Poziţia geografică destul de avantajoasă
 • Existenta izvoarelor care permit amenajari piscicole
 • Potentialul legat de tranzitarea zonei de catre turisti.
 • Existenta unui patrimoniu cultural si a unor obiective turistice
 • Forţa de muncă mediu calificată
 • Existenţa unor microîntreprinderi / agenti economici
 • Existenţa obiectivelor turistice cu valoare de patrimoniu local
 • Existenţa drumului judeţean, care străbate comuna şi care fac legătura cu localităţile invecinate
 • Existenţa reţelelor de telecomunicaţii şi telefonie mobilă
 • Existenţa de şcoli si gradiniţe, a dispensarelor umane şi a bibliotecii

 

 • Absenţa fermelor animale şi vegetale
 • Productivitatea muncii este inferioară pe toate sectoarele de activitate celei naţionale
 • Inexistenţa unei reţele de alimentare cu gaz metan
 • Inexistenţa unui sistem centralizat de colectare selectivă şi tratare diferenţiată a deşeurilor menajere
 • Lipsa unor centre de colectare şi distribuţie a produselor vegetale şi animale
 • Educaţie ecologică insuficientă şi superficială.
 • Sporul natural negativ
Factori externi - Oportunități  Factori externi - Amenințări 
 • Posibilitatea dezvoltarii schimburilor comerciale datorită amplăsarii comunei în regiunea de dezvoltare Nord-Est, regiune situată pe graniţa de est a Uniunii Europene. 
 • Dezvoltarea formelor de turism şi valorificarea arealului geografic şi a moştenirii culturale, spirituale şi de tradiţie
 • Receptivitatea cetăţenilor în raport cu problemele de mediu
 • Implicarea activă si disponibilitatea autorităţilor locale şi a vectorilor de opinie din comună în realizarea unor proiecte: reabilitarea drumurilor, reabilitarea caminelor culturale etc.
 • Existenţa unui suport legislativ şi financiar guvernamental şi european
 • Creşterea anticipată a ratei inflaţiei la nivel naţional şi implicit a costului creditului
 • Prezenţa proceselor geomorfice gravitaţionale (alunecări de teren, prabuşiri, etc.)
 • Existenţa pericolelor de inundare a teritoriului comunei de către viiturile râului şi pârâurilor existente
Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează